Červen 2007

Pár pěkných fetišistických obrázků....

21. června 2007 v 19:30 | Včela Medonoska |  Perverze
Poslední dobou náš včelí blog obsahuje příliš zvrácenosti (Formit a jeho banda), málo včelařství a hlavně- ještě méně perverze !!! Ale proto jsem tu já, chyba je napravena, rovnováha opět nastolena.......Bůh žehnej fetišismu ať je jakýkoli.
[Hessa-001-kansi.jpg]
[Werewolf7.jpg]
Photobucket - Video and Image Hosting[terror+100.jpg]
[Werewolf6.jpg]
[real+men2.jpg]
[nazi+girl1.jpg]
[FASC.jpg]
[hessanew1.jpg]
[swastika-sex-girls-akasi-tiger-crew.jpg]

Mládí pana Včelaře

15. června 2007 v 18:55 | Lewuan |  Pan Vévoda
Každý kdo mě zná trochu lépe ví že za svého divokého mládí jsem docházel do kabalisticko-cyklisticko-travičského oddílu zvaném TERMIT. O tomto období mého života koluje mezi lidem mnoho mýtů a polopravd. Proto jsem se rozhodl zřídit nápravu:
Duchovní otec oddílu je známý travič a pěstitel housenek Fotr Termit(dále jen Formit)(viz. foto).
To v jeho mozku vznikl šílený nápad združovat mládež do jakéhosi klubu, kde by s ní mohl provozovat své temné praktiky. Samozřejmě myslel taky na předání svých vědomostí dál, aby neupadli v zapomění. A tak pod záštitou cykloklubu vzniká 5.9.1987 Termit. Buď tento den navěky proklet.
Formit rozjede gigantickou kampaň aby do svého "kroužku" nalákal co nejvíce nových členů. Brzy do klubu vstoupí i 2 známé budějovické osobnosti. Není to nikdo jiný než Pan Včelař a Pan Jašek jr. Pravda, v té době sem ještě nepoužíval včelařský titul. Vlastnil jsem kabalistické jméno Tarzan. To jméno mi určil sám velký formit! Stalo se tak po jistém incidentu s boxovacím pytlem.
Pod Formitovým vedením jsme najezdili tisíce kilometrů. Nastal zlatý čas oddílu Termit. Nic nám nebylo svaté. Země duněla když jsme projížděli krajem na našich mocných kolo-strojích. Naše mašiny překonali každou překážku.
Byli to krásné časy. Zde předkládám fotodokumentaci:
Zde vidíte že nábory probíhali všude
Připraveni vyrazit a šířit Formitovo slovo!!!
Zde nám Formit nakázal přehradit řeku hrází, čímž byla zatopena nedaleká vesnice
Výprava na okultní místo zvané Žižkův dub. (V popředí můj kolostroj o 21 převodech)
No comment
Todle je skutečná rarita. Jaši a Formit míchají ve vlaku čarodějné směsi
Termiti na Hradě
V Třeboni
Hromadná seance na Mohyle Bitvy 3 císařů(Ano u Slavkova)
Naše specializace - trávení léčivých pramenů
Na Sahaře...
Po velkém rituálu vyvolávání písečného démona
Všechno pěkné musí ale jednou skončit.... Formit s narůstající mocí byl stále šílenější a jeho nároky na členy vyšinutější. Neunesl své postavení a klub se mu začal rozpadat pod rukama. První odešla naše trojice černých mágů: Pánové Tarzan, Jašek a Prase( Na poslední fotce ti 3 zcela vlevo). Formit se nás kolikrát snažil získat zpátky, ale marně(viz. foto)
Nyní po letech na nás již zcela zanevřel. Dokonce popírá, že jsme kdy do jeho klubu chodili. Potvrzuje to náhlé zmizení našich fotek z termití nástěnky na českobudějovickém náměstí a nahrazení našich obličejů zcela neznámými. Termit už nikdy nebude co býval.....
Kdo chce vědět víc nechť shlédne http://www.termit.cornus.cz/ (NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ)

Včelí básně

15. června 2007 v 11:55 | Včela Medonoska |  včelí poezie
VČELKA (2)
Letí, letí včelka,
asi takhle velká.
Zdraví každou květinku,
načechrá ji sukýnku.

Letí, letí včelka malá,
sedá z květu na květ.
Stejně jako loni z jara
usmívá se na svět.
VČELKA (3)

Přiletěla včelka,
zakroužila z rána,
poprosila o šťávičku
pana tulipána.
VČELKA

Z úlu včela vyletěla,
pokoje si nedá,
hodně medu by prý chtěla,
na kvítek si sedá.
K večeru, když každý loudí
rosu pro svůj květ,
letí včelka, nezabloudí
v úlu bude zpět.

CHVÁLA MEDU

Ví to všichni v lese,
ví to celý kraj,
čím si medvěd sladí
kávu nebo čaj.

Myška na pasece,
rak i ryby v řece,
povědí vám hned,
že je to ten vyhlášený
pravý včelí med.
Propůjčeno z webu: http://vcela.odnas.cz/

Kdo to vlastně včelaři jsou

15. června 2007 v 11:49 | Včela Medonoska |  Včelí úl
Včelaři jsou zcela normální a obyčejní lidé jako každý z nás. Jsou mezi nimi nezaměstnaní jako podnikatelé, inženýři, doktoři, strojvedoucí, učitelé, politici, kominíci i dobrodruzi, cestovatelé i známé mediální hvězdy. Dříve, v dobách kdy se ještě jezdilo tak možná koňskými spřeženími byli nejčastějšími včelaři úctyhodní pánové faráři a další duchovní a majetní lidé. Dříve se včelařilo pro obživu, kdežto dnes v Čechách, ve Slezku a na Moravě včelaří lidé převážně ze zájmu, pro med a až na druhé straně pro peníze, které prodejem včelích produktů získávají.
Kolem 98 % českých včelařů je sdruženo v jediném českém celorepublikovém sdružení - Českém svazu včelařů. V České republice je kolem 48 tisíc včelařů, kteří obhospodařují okolo 472 tisíc včelstev (údaje k roku 2004), což v průměru činí okolo deset včelstev na jednoho včelaře. I přesto jsou však v naší zemi oblasti, které jsou na včely velmi "chudé", kde o včelu skoro ani nezavadíte.
Včelaři se sdružují proto, aby chránili své zájmy a také proto, aby si navzájem pomáhali. Každoročně je totiž mimo práce s jejich milými včeličkami čeká také boj proti včelím nemocem, který potřebuje důslednou administrativu a organizaci. Bez sdružení v organizaci by moc dlouho nevydrželi.
Včelaření v České republice se dá nazvat "srdcovou záležitostí", protože (ač se na něm dá nějaká ta korunka získat), pořád to není s přihlédnutím na nároky tohoto oboru dost, aby se tím začali včelaři v pohodě živit. I z nich se postupně stávají nejen prvovýrobci tolik žádaného medu a ostatních včelích produktů, ale i zpracovatelé a obchodníci. Opylení rostlin jim nikdo nehradí a tak díky státní podpoře dostávají (tak jako skoro všichni zemědělci) alespoň malé přispění ke své činnosti, které pokryje jen část nákladů spojeným s léčením včelstev. Na vše ostatní si prostě musí vydělat prodejem včelích produktů.
Jejich láska ke včelám je u spousty z nich velmi silná. Většinou platí, že kdo jednou začal včelařit, jako včelař i z našeho světa odchází. S tímto pořekadlem souvisí i fakt, že průměrný věk českých včelařů se pohybuje kolem 58 let a nutno poznamenat, že se jejich počet neustále (i když v posledních letech čím dál pomaleji) snižuje. Je velmi pozitivní, že problémy včelařů a hlavně jejich místních organizací čím dál častěji chápou i obecní zastupitelé a přispívají jim na jejich činnost mnohdy nezanedbatelnými částkami. Je to dobře a včelaři jsou za to moc vděční.

Jak se stát čarodějnicí(1. část)

14. června 2007 v 12:23 | Lewuan |  Petrovy kameny
Žena středověku byla chudokrevná až do krajnosti, špína z ní kapala, poněvadž celý středověk vodu a vzduch chorobně nenáviděl, byla zotročena mužem, z církve vyobcována, i bohem zatracena, který ji z žebra Adamova stvořil, byla ještě úplným zvířetem. Její zlé instinkty bujně rostly jako tráva na dně mořském. Nejpodlejší plány rodily se v jejím mozku proti sousedce, která se ní křivě podívala, proti muži, který ji traktoval kopanci, proti majitelce panství, která časem, aby zahnala nudu, ji dala zbičovati.
Chudokrevnost, rozličné špínou způsobené kožní nemoci dráždili stále její chlípnost, podlehla každému muži, t. j. dala se jím dobrovolně znásilniti, ale nebyla ukojena. Jen stále vzrůstajíci nenasytný hlad po požitku, po ukojení, po dlouhé pohlavní orgii týral bez přestání ženu-zvíře.
Žije ve věčné iritaci. V ďábelském, "melancholickém" temperamentu, "lázni ďáblově" stává se každá myšlenka, každý pocit jedem. Otázka, kdy tato žena stává se čarodějnicí, jest otázkou, kdy všechny zárodky posedlosti, které v sobě nosí, navenek propuknou.
A jednoho dne to nastane.
Nikdy nebyla tak neklidná. Jest mučena chorou touhou zabijeti, lidi na kusy trhati, zuřiti, křičeti, a náhle jako neznámou silou puzena, řítí se šíleně do lesa, neběží, zdá se jí že letí, cítí že je nesena vzduchem, až náhle padá na zemi.
A tu těsně vedle ní objeví se incubus. Je velmi červený, v oděvu myslivce, kulhá trochu, skrývá ohon pokud to jde, též růžky, nejsou vidět, ale ona ví zcela bezpečně, že je to ďábel. Má strach, ale jest rak hrozně zvědava. Zná jeho moc, ví, že ji může dát všechno co si jen přeje, v okamžiku nepomyslí na to, že jeho zlato se později v bláto a písek promění, má hrozný strach, ale ještě větší zvědavost.

Jan Drda - Němá barikáda

10. června 2007 v 13:57 | Lewuan |  povinná literatura
Včelař
V povídce Včelař je hlavní postavou pan řídící Havlík, který ve svém domě ukrývá tři uprchlíky před Němci.
Když ale kolem vesnice projíždějí šedivá auta, u kterých jejich řidiči postávají a předstírají, že opravují motor, je jim to podezřelé. Proto hned tu noc dva Havlíkovi hosti chalupu opouští a jdou do lesa na Třemešnici, zůstává jen telegrafista. Když jsou druhý den slyšet výstřely, tak odejde i on, jen poprosí pana Havlíka, aby mu tu schoval svůj přístroj. Nato je z vesnice slyšet křik oznamující, že tam jsou Němci. Pan Havlík spěšně zavře kufřík s přístrojem a nato provede to, co již dlouho nacvičoval. Vloží kufřík do zad jednoho z úlů a zavře ho, aby nebylo nic poznat. Jen anténu, sice skrytou, ale nechá ji na hrušni. Potom příjíždějí Němci. Mají podezření, že se tam ti muži ukrývali. vyptávají se pana Havlíka, ale ten jim odpovídá, že o ničem neví. Když ale objeví anténu na stromě, tak začnou pana Havlíka mlátit a kopat, aby mluvil. Nakonec mu převrhnou úly. Podrážděné včely je ale napadnou a samy si na klečícího pana Havlíka sednou. Gestapáci na něj volají, aby nechal toho divadla. Když ale nevstává, dvakrát na něj vystřelí. Pan Havlík padne k zemi, ale stačí ještě symbolicky vyndat z hromady medu a pláství včelí královnu.

Včely vymírají. Vypadá to, že kvůli mobilům

9. června 2007 v 19:09 | Lewuan |  Včelí úl
Někteří vědci tvrdí, že včely kvůli radiaci z mobilních telefonů ztrácejí orientaci
Londýn (ČTK) - Na vymírání včelstev má možná podíl radiace z mobilních telefonů. Napsal to britský list The Independent. Citoval vědecké kruhy, podle nichž by lidstvo mohlo svou lásku k mobilům jednou zaplatit potravinářskou krizí.
Význam včel pro člověka kdysi Albert Einstein charakterizoval tak, že bez včel "by lidstvo přežilo jen 4 roky".
Záhada opuštěných úlů
Pro vědecký svět je záhadou náhlý úbytek včelstev, bez jejichž opylování se neobejdou zemědělské plodiny. Nejdříve to zaznamenali včelaři v USA, později se tento jev přenesl i do Evropy. Jedna z teorií tvrdí, že včely nedokážou najít zpáteční cestu k úlům a že se na tom podílí možná radiace z mobilních telefonů.
Úpadek včelstev se projevuje náhlým vyprázdněním úlu, v němž zůstane pouze královna, nakladená vajíčka a jen několik nedospělých dělnic.
Chovatelé se domnívají, že včely umírají osamocené daleko od úlů. Nechápou však, proč se pak opuštěným úlům vyhýbají paraziti a jiná včelstva, ačkoli by za normálních podmínek by je bezpochyby přilákal zbylý med a pyl.
Úbytek včelstev je v USA velmi citelný - na západním pobřeží je to 60% a na východním 70%. Náhle opuštěné úly hlásí včelaři také v Německu, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Řecku a v Británii.
Němečtí vědci už delší dobu dokazují, že se chování včelstev mění v blízkosti elektrického vedení a z nové studie univerzity v Landau je zřejmé, že se včely odmítají vrátit do úlu, jestliže je poblíž něj umístěn mobilní telefon. George Carlo, který vedl americkou vládní studii o možném negativním vlivu mobilů, s výsledkem této studie naprosto souhlasí.
Doklady o možném dopadu ožívání mobilu na lidské zdraví se podle britského listu množí, ale přesvědčivé důkazy stále chybějí. Mimo jiné kvůli tomu, že případné onemocnění rakovinou se rozvíjí několik desítek let.
Jedna z finských studií nicméně odhalila že u lidí, kteří užívali mobilní telefony víc než 10 let vzrostlo riziko nádoru mozku o 40%, a to na té straně hlavy, na které mobil používali.
Jiný švédský výzkum zase odhalil, že radiace z mobilů umrtvuje mozkové buňky, z čehož se dá vyvodit, že generace dnešních dospívajících bude senilní v nejlepším věku. Spekuluje se také o vlivu radiace na počet spermií a někteří vědci nedoporučují, aby mobilní telefony používaly děti mladší 8 let.