Březen 2010

Karel IV. a židé

14. března 2010 v 14:12 | Lewuan |  Petrovy kameny
Židé byli služebníky komory krále, a ten je mohl zastavit. Karel IV. toto právo využíval opakovaně. Roku 1349 zastavil Karel IV. frankfurtské Židy představeným města za patřičný finanční obnos. Když si pak občané města přišli vybrat svou zástavu a zabavit židovský majetek, zapálili Židé raději své domy a dobrovolně uhořeli. Téhož roku 1349, věnoval Karel IV. v Norimberku
markraběti
Ludvíku Braniborskému "tři domy nejlepších Židů...brzy po tom, co budou pobiti". Karel IV. tedy dovolil zábor židovského majetku a dal najevo, že chystané zavraždění židovských uživatelů nehodlá nijak trestat.
16. listopadu
1349 Karel udělil městu Norimberku povolení srovnat židovskou čtvrť se zemí a na jejím místě založit mariánský kostel a tržiště. 5. prosince
1349 následoval pogrom, pro který Karel IV. předem vyhlásil amnestii na veškeré násilné činy proti Židům. Zavražděno bylo 560 Židů.[2]

Zdroj: wikipedie

Otec vlasti byl také včelař

Takhle dopadne vaše dítě, když budete brát drogy

12. března 2010 v 17:14 | Lewuan
Neberte drogy ! :((((


Na lidi z koncentráků se zapomíná

12. března 2010 v 17:03 | Včelařka |  Včelí úl
Včelaři děkují Karlovi von Woodstock